TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
LĐLĐ HUYỆN LONG PHÚ VỚI CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là TDĐKXDĐSVH) là một trong những phong trào lớn tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội

     Những năm qua, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú; sự phối hợp tạo điều kiện của UBND, các cơ quan, ban ngành cùng cấp; sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn. Phong trào xây dựng“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao ý thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường công sở, doanh nghiệp văn minh, lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội của huyện nhà. Trong thời gian qua, phong trào này được Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện quan tâm chỉ đạo, trong đó LĐLĐ huyện là Phó Ban Chỉ đạo trực tiếp phụ trách xây dựng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Hằng năm, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Ban Chỉ đạo huyện xây dựng hướng dẫn quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nhằm triển khai đến các cấp công đoàn và CNVCLĐ. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được hưởng ứng mạnh mẽ. Tính chung từ năm 2013 - 2017, có 580 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận đạt chuẩn văn hóa (trong đó: cơ quan, đơn vị đạt 97,74%, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 96,7%). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về sự cần thiết cũng như lợi ích thiết thực của phong trào; đồng thời lồng ghép với các phong trào thi đua mang tính đặc thù riêng của từng cơ quan, đơn vị như phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; khối cơ quan hành chính sự nghiệp với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; các đơn vị sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”... Với cách làm đó, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ở nhiều đơn vị đã mang lại hiệu quả thiết thực có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ”, thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh. Các doanh nghiệp đã tập trung đầu tư cho công tác phòng, chống cháy nổ, lắp đặt, sửa chữa thiết bị che chắn, an toàn, khắc phục các yếu tố độc hại, ô nhiễm môi trường trong sản xuất để cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường. Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá tại công sở. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chú trọng công tác tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CNVCLĐ. Hoạt động xã hội, từ thiện cũng được thường xuyên tổ chức thu hút CNVCLĐ hưởng ứng tham gia như: phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, giúp đỡ nhân dân các vùng thiên tai... đã mang lại niềm động viên an ủi lớn lao, tăng thêm sự đoàn kết giữa tổ chức công đoàn với CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn huyện.
     Đạt được những kết quả nêu trên, với vai trò thường trực Công đoàn đã tích cực vào cuộc, phối hợp cùng với các cấp, các ngành, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế: hầu như việc phân công trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn khoán trắng cho Công đoàn các cấp, nhất là CĐCS có nơi phải làm thay cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thiết lập hồ sơ đăng ký cũng như đề nghị công nhận kịp thời. Phân công nhiệm vụ cụ thể và sự phối hợp từng thành viên trong Ban Chỉ đạo chưa chặt chẽ. Đối với một số doanh nghiệp, việc đăng ký và công nhận đạt chuẩn văn hóa chưa có cơ chế ràng buộc, chưa thấy được lợi ích nên chưa được quan tâm nhiều.
     Để công việc chỉ đạo và phối hợp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá có hiệu quả, cần có những giải pháp sau: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về tầm quan trọng của phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiêu chuẩn và nội dung của phong trào cho CNVCLĐ vào các buổi sinh hoạt của cơ quan, như: CNVCLĐ không vi phạm về an toàn giao thông, không uống rượu bia trong giờ làm việc, hút thuốc lá nơi công sở… để CNVCLĐ nâng cao nhận thức cùng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa, nâng cao chất lượng môi trường làm việc; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CNVCLĐ nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc; kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân vi phạm. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trao đổi, học tập kinh nghiệm và nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho mỗi đoàn viên, CNVCLĐ. Để công tác phối hợp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá sớm đi vào thực chất, ngoài nỗ lực các cơ quan, ban ngành, của Công đoàn các cấp, thì các ngành tiếp tục lãnh chỉ đạo trong việc xây dựng đời sống văn hoá công nhân theo tinh thần Quyết định 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 


 
Quang cảnh hội thao.

Trần Duy Khánh