TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
Ban Nữ công CĐCS trường học An Thạnh Đông D tổ chức hợp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập HLHPNVN và 6 năm ngày PNVN (24/10/2016)
Thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-CĐGD ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ CĐGD huyện Cù Lao Dung về tổ chức Hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016) và kỷ niệm 06 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2016). Căn cứ chương trình công tác nữ công năm học 2016 - 2017 của Công đoàn cơ sở trường Tiểu học An Thạnh Đông D

 

 

      Trong không sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016). Sáng ngày 20/10/2016, Ban Nữ công Công đoàn cơ sở trường Tiểu học An Thạnh Đông D huyện Cù Lao Dung tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời lòng ghép tuyên truyền các chế độ chính sách, pháp luật lao động, đặc biệt là Nghị định 85/NĐ-CP, ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của bộ Luật lao động về chính sách đối với lao động nữ và Nghị định 115/NĐ-CP, ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

     Tham dự buổi họp mặt có: Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành CĐCS, Ban Nữ công cùng toàn thể cán bộ giáo viên, CNV của trường.
     Ban Nữ công CĐCS trường Tiểu học An Thạnh Đông D đã vận động chị em phụ nữ tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phong trào yêu nước, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng… Được các chị e tích cực hưởng ứng thực hiện.  

                                                                   

                                                                                                                Nguyễn Thị Út Bảy

                                                                                                Trưởng Ban Nữ công Công đoàn cơ sở
                                                                                                        Trường TH An Thạnh Đông D