TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Zurück
Mô hình ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính đối với các cơ quan Đảng
Trong thời đại phát triển CNTT như hiện nay, nhất là từ khi chúng ta được tiếp cận và thực hiện tốt các công nghệ thời đại 4.0 thì việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW, ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng được thuận tiện hơn.

               Thời gian qua, Đoàn viên, công chức Văn phòng Tỉnh uỷ đã tham mưu, triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh nói chung, Văn phòng Tỉnh uỷ nói riêng, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

               Đến nay, đã triển khai hoàn thành kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, hệ thống cơ sở hạ tầng được kết nối thông suốt và an toàn, bảo mật cho các cơ quan đảng từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn; đầu tư, vận hành có hiệu quả Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung, phục vụ việc triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan Đảng tỉnh theo mô hình dữ liệu 2 cấp.

Ứng dụng CNTT tại Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng

              Triển khai hiệu quả hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp xử lý, gửi nhận và lưu trữ văn bản, giúp công tác chuyển, nhận văn bản được chặt chẽ, khoa học và kịp thời; hoàn thành việc số hóa cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng, mục lục hồ sơ lưu trữ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đáp ứng yêu cầu việc khai thác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được nhanh chóng, kịp thời trên hệ thống mạng thông tin diện rộng của Tỉnh uỷ.

              Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tham mưu triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến 2 chiều từ tỉnh đến 109 xã, phường, thị trấn. Có thể nói, đây là một trong những hệ thống hội nghị trực tuyến được triển khai sớm, hiệu quả trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

              Qua đó, góp phần tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác triển khai quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Và đặc biệt phát huy hiệu quả trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.

Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy ứng dụng CNTT trong công việc thường ngày

              Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh uỷ cũng đã triển khai máy chủ dịch vụ trên internet để triển khai hộp thư dùng chung phục vụ các hội nghị của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ không sử dụng văn bản giấy; triển khai quy trình xử lý văn bản trên internet kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

            Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian và nhân lực trong quá trình hoạt động của các cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh (giúp giảm trên 50% việc gởi, nhận văn bản giấy); giảm thiểu các thủ tục hành chính trong Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ các cấp.

             Trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trực tiếp là Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 27-QĐ/TW, ngày 10/8/2021 của Ban Bí thư; trong đó, tập trung hoàn thiện các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, ứng dụng hiệu quả công nghệ mới đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan đảng, tuân thủ Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin và truyền thông thống nhất trong các cơ quan đảng và Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0, phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Văn Thanh


Các tin liên quan Ngày đăng
Sáng kiến “Giải pháp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm để hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh Sóc Trăng trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ” 30/08/2022
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan của huyện Cù Lao Dung 05/10/2022
Giải pháp hoàn nguyên cột lọc nước bằng muối ăn tại khu xử lý rác Trung tâm y tế TX Ngã Năm 23/12/2021
Hiệu quả từ việc cải cách hành chính trong lĩnh vực hộ tịch 25/11/2021
Mô hình “Giải việt dã cho người khiếm thị” 12/11/2021
Thủ lĩnh công đoàn năng động, tâm huyết 26/09/2021
Chị Đặng Thị Kim Trinh - tấm gương sáng trong Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” 26/01/2021
Mô hình “Sức khỏe của bạn” mang nhiều lợi ích thiết thực đến với nữ đoàn viên, công nhân lao động 29/11/2019
Sáng kiến “Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn huyện Cù Lao Dung” 29/11/2019
Sáng kiến “Thiết kế và xây dựng ứng dụng các phần mềm tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng” 29/11/2020
Sáng kiến “Trà Thanh đường Bảo An” 29/11/2020
Sáng kiến “Xây dựng ứng dụng giác kế hoạt động trên smartphone Android để dạy học thực hành toán” 29/11/2020
Mô hình “Vườn rau sạch” 29/11/2020
Sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động công đoàn tại Trường Tiểu học Liêu Tú C” 29/11/2020
Triển khai mô hình học tập trực tuyến ứng phó dịch bệnh Covid-19 29/11/2016
Mô hình "Túi bảo quản hữu ích" 29/11/2016
Một số kinh nghiệm tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng 29/11/2016
KẾT QUẢ MÔ HÌNH TUYÊN TUYỀN “ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2016 09/05/2017
Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Phương Nam NHIỀU MÔ HÌNH HAY TRONG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 01/05/2017
THẠNH TRỊ PHÁT HUY MÔ HÌNH NỮ CNVCLĐ LÀM KINH TẾ GIA ĐÌNH 01/05/2017
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
liên kết web