LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

 

Đồng chí HÀ THÁI BÌNH

Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ I (1977-1980)

Đồng chí LÊ HỒNG BÔNG

Phó Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ I (1977-1980)

Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ II (1980-1983), nhiệm kỳ III (1983-1988)

Đồng chí TRẦN VĂN DỮ

P. Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ II (1980-1983), nhiệm kỳ III (1983-1988)

Đồng chí NGUYỄN TẤN QUYÊN

P. Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ III (1983-1988)

Đồng chí LÊ CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ IV (1988-1993)

 

Đồng chí NGUYỄN HỮU LỢI

P. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

nhiệm kỳ IV (1988-1993)

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cần Thơ

Nhiệm kỳ V (1993-1998)

và nhiệm kỳ VI (1998-2003)

 

CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SÓC TRĂNG

 

Đồng chí PHẠM VĂN HỔ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa V

Đồng chí NGUYỄN THÀNH VĂN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VI

Đồng chí NGUYỄN MINH CHÂU

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VII

 

Đồng chí NGUYỄN THANH HÀ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VIII

Đồng chí LÊ THỊ KIM XUYẾN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa IX

Đồng chí  Ngô Thái Chân

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa X

 

Đồng chí TRẦN VIỆT HÙNG

Phó Chủ tịch (BCH Lâm thời)

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Đồng chí PHẠM THỊ HỒNG NGA

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa V

Đồng chí NGUYỄN HOÀNG THAO

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VI, VII, VIII

Đồng chí NGUYỄN NGỌC SƯƠNG

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VII

Đồng chí TRANG PHƯỚC

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa VIII, IX

Đồng chí LỤC BÍCH PHÚC

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa IX, X

Đồng chí NGUYỄN VĂN THANH

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa IX, X

Đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Khóa  X

 

Zurück
Tuyên truyền Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
Các tin liên quan Ngày đăng
Lời kêu gọi Nhân dân đăng ký, kích hoạch và sử dụng tài khoản định danh điện tử 16/08/2023
Công văn số 178/LĐLĐ ngày 14/6/2023 v/v triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP 23/05/2023
Thông tư số 11/2023/TT-BYT về địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá 23/05/2023
Công văn số 94/LĐLĐ ngày 28/3/2023 v/v tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06 30/03/2023
Công văn số 82/LĐLĐ ngày 17/3/2023 về việc đón xem, ghi nhận ý kiến về Chương trình Giờ thứ 9+ năm 2023 17/03/2023
Công văn số 81/LĐLĐ ngày 17/3/2023 về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023" 17/03/2023
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM (27/01/1973 - 27/01/2023) 30/11/2022
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"(12/1972 - 12/2022) 21/11/2022
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp động lao động. 09/08/2022
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021 30/04/2021
Trang 1/4
liên kết web