LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, NHIỆM KỲ 2013-2018 LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, NHIỆM KỲ 2013-2018

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Ngô Thái Chân TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2 Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
3 Lục Bích Phúc Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
4 Trịnh Thị Bảo Khuyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
5 Lương Văn Hòa UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
6 Trần Nguyệt Thu UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
7 Lê Việt Triều UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh
8 Thạch Thùy Trang UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
9 Huỳnh Văn Cương UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
10 Nguyễn Thị Quyền UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
11 Nguyễn Ngọc Thủy UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh
12 Hồ Minh Quang UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
13 Phạm Thanh Loan UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
14 Chiêm Anh Như UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
15 Nguyễn Thị Tuyến UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
16 Nguyễn Văn Hóa UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục
17 Âu Nguyệt Đào UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ ngành Y tế
18 Trương Thị Loan Anh UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Phú
19 Lâm Quang Toản UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kế Sách
20 Trần Hoàng Việt UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề
21 Lê Minh Trí UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên
22 Phan Văn Đê UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu
23 Huỳnh Văn Chính UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Trị
24 Nguyễn Thành Nghiêm UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Tú
25 Nguyễn Thành Nghĩa UVBCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành
26 Trần Ninh Thuận UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ngã Năm
27 Trần Dũng Kiệt UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cù Lao Dung
28 Phan Tấn Phong UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp
29 Mã Chí Thanh UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh
30 Đàm Lực Sĩ UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh
31 Lâm Long UV.BCH LĐLĐ tỉnh - PGĐ - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh
32 Trần Anh Hòa UV.BCH LĐLĐ tỉnh - PGĐ - Chủ tịch CĐCS Cty CP Cấp nước Sóc Trăng
33 Phạm Tuân UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh
34 Trần Duy Thái UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh
35 Trần Thị Kim Phượng UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
36 Thái Rết UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh
37 Phạm Văn Đâu UV.BCH LĐLĐ tỉnh - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
1 Ngô Thái Chân TUV - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2 Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
3 Lục Bích Phúc Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
4 Trịnh Thị Bảo Khuyên Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
5 Lương Văn Hòa UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
6 Trần Nguyệt Thu UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
7 Lê Việt Triều UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh
8 Thạch Thùy Trang UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
9 Huỳnh Văn Cương UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
10 Nguyễn Thị Quyền UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
11 Nguyễn Ngọc Thủy UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh
12 Hồ Minh Quang UV.BTV LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Sóc Trăng
Zurück
Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim
  Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim

liên kết web