TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vés enrere
Ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua số 6 năm 2022
Chiều ngày 16-5, tại Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua số 6 năm 2022.

                Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua góp phần thực hiện lợi ích trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, Khối thi đua số 6 ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

                Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến ​​vào kế hoạch triển khai phong trào thi đua và nội dung giao ước thi đua năm 2022.

               Trên cơ sở đó, 7 đơn vị bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tỉnh đoàn đã thống nhất ký kết với một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng chương trình công tác năm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị; hướng dẫn chỉ đạo hệ thống dọc tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung huy động các nguồn lực, tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua... qua đó nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

K.N


văn bản mới
liên kết web