TIN KINH TẾ - XÃ HỘI TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Vés enrere
Quyết định 2093/QĐ-UBND, ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
văn bản mới
liên kết web