TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Vai trò của Công đoàn trong nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp
Chiều 1.8, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức toạ đàm và điều tra, khảo sát vai trò của Công đoàn trong nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

           Đến dự, có ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, PGS.TS Hoàng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công đoàn.

PGS.TS Hoàng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công đoàn - nêu thực trạng về vấn đề năng suất lao động hiện nay

          Theo Trường Đại học Công đoàn, năng suất lao động luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những công nghệ mới được áp dụng trong tất cả lĩnh vực đã làm thay đổi hoàn toàn quá trình sản xuất trong doanh nghiệp.

            Nhận thức được vấn đề này, Trường Đại học Công đoàn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Vai trò của Công đoàn trong nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay” và Sóc Trăng là một trong những tỉnh được đơn vị chọn để tiến hành điều tra khảo sát vấn đề này.

Đại biểu báo cáo tham luận tại buổi tọa đàm

             Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận phân tích thực trạng một số vấn đề như: Công đoàn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về giá trị của nâng cao năng suất lao động; Công đoàn tham gia quản lý với người sử dụng lao động về đổi mới và áp dụng khoa học công nghệ, cải tiến qui trình, điều kiện làm việc; về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng cho người lao động; phát động các phong trào thi đua, lao động sáng tạo và khen thưởng động viên người lao động; xây dựng và phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật trong doanh nghiệp; công tác thương lượng, đối thoại, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động nhằm phân phối phúc lợi hợp lý giảm thiểu bất bình đẳng thúc đẩy nâng cao năng suất lao động; Công đoàn đảm bảo hài hòa, hợp lý lợi ích trong phân chia giữa người lao động và người sử dụng lao động...

            Từ ngày 1 - 2.8, đoàn sẽ tiến hành khảo sát, điều tra đại diện doanh nghiệp nhà nước, tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần hóa, FDI. Quy mô điều tra, khảo sát được thực hiện 40 phiếu/doanh nghiệp, trong đó 5 cán bộ quản lý doanh nghiệp, 5 cán bộ công đoàn cơ sở và 30 người lao động.

Anh Khoa


văn bản mới
liên kết web