TIN KINH TẾ - XÃ HỘI TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Back
Tổ chức tuần lễ ra quân cài đặt ứng dụng Bluezone
Ngày 17/8/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản số 850/TLĐ về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone.

        Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn vận động, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone, cụ thể như sau:
       Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, các doanh nghiệp tập trung đông công nhân lao động về tầm quan trọng của việc “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần - Bluezone” trên điện thoại thông minh nhằm giảm thiểu lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường.
        Tổ chức “Tuần lễ ra quân” hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone ở Công đoàn cơ sở, trong đoàn viên, CNVCLĐ bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị, từ ngày 18/8 đến 25/8/2020.
       Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, đề nghị xem văn bản đính kèm:
         - Website https://www.bluezone.gov.vn
        - Tài liệu ở mục tra cứu văn bản trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam (https://www.congdoan.vn).


văn bản mới
liên kết web