TIN KINH TẾ - XÃ HỘI TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Back
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp động lao động
Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp động lao động.
Tập tin đính kèm

văn bản mới
liên kết web