TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
LĐLĐ huyện Long Phú mở các lớp tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân lao động
Sáng ngày 12/10, LĐLĐ huyện Long Phú phối hợp với các ngành liên quan mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình lồng ghép tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm cho 60 đoàn viên, người lao động năm 2020.

Quang cảnh buổi tuyên truyền về giáo dục đời sống gia đình

           Các học viên được tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ; kỹ năng ứng xử trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và một số văn bản liên quan đến công tác gia đình. 

Báo cáo viên tuyên truyền về An toàn giao thông

           Qua lớp học nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân lao động về an toàn giao thông; tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, nâng cao ý thức xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và vận dụng các kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn và phổ biến rộng rãi đến nhân dân.

Trung Đoàn