VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Back
Tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021 30/04/2021
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 30/04/2021
Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 30/04/2021
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/08/2020
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021) 24/08/2020
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 24/08/2020
Quyết định về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nạ, tố cáo của CĐ 08/10/2019
Quyết định về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nạ, tố cáo của CĐ 22/06/2020
Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 08/10/2019
HD tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 02/02/2017
Trang 1/4
văn bản mới
liên kết web