TIN KINH TẾ - XÃ HỘI TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Back
Công đoàn phải là lựa chọn đầu tiên của người lao động
Sáng 18.10, tại lớp tập huấn cán bộ Công đoàn (CĐ) chủ chốt cấp tỉnh, thành, ngành năm 2019, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn (CĐ) trong tình hình mới đối với các cán bộ CĐ chủ chốt.

        Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tham dự.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang tặng hoa cho Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại lớp tập huấn. Ảnh: HẢI NGUYỄN

         CĐ phải thực sự là điểm tựa vững chắc cho người lao động

        Đồng chí Trương Thị Mai đã đề cập những văn bản rất quan trọng của Đảng liên quan đến quan điểm của Đảng về CĐ, người lao động (NLĐ). Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong các tổ chức chính trị-xã hội, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn dành cho tổ chức CĐ một vị trí đặc biệt. Nhất là khi Việt Nam bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường, CĐ là tổ chức đầu tiên phải có sự đột phá để bảo vệ NLĐ. Nếu CĐ không mạnh thì không đại diện được theo luật pháp để bảo vệ được đoàn viên, NLĐ và như vậy, rủi ro của NLĐ sẽ lớn. Đồng chí cũng cho rằng, từng cán bộ CĐ phải mạnh để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
        Đồng chí Trương Thị Mai tin rằng, trong 10 năm tiếp theo, CĐ vẫn là tổ chức lớn nhất, mạnh nhất. Nhưng đồng chí nhấn mạnh, tổ chức CĐ phải liên tục đổi mới để củng cố, phát triển; để lựa chọn đầu tiên của NLĐ là CĐ… Tổ chức CĐ cần phải linh hoạt, cơ động hơn để bất cứ khi nào đoàn viên, NLĐ cần là có mặt...
         Đồng chí Trương Thị Mai cũng trao đổi về vấn đề công tác thể chế; những vấn đề liên quan đến NLĐ trong khu vực DN; những vấn đề phát sinh gần đây để tổ chức CĐ nhìn nhận và đưa ra các giải pháp phù hợp, đáp ứng được niềm tin của Đảng và đoàn viên, NLĐ…
       Đồng chí Trương Thị Mai nêu ra một số giải pháp tổ chức CĐ cần quan tâm, trong đó cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức CĐ và đội ngũ cán bộ CĐ. Đến năm 2020, tổ chức CĐ phải được thành lập ở 100% doanh nghiệp (DN) có từ 25 lao động trở lên; từ năm 2020 duy trì, củng cố, phát triển, đảm bảo hoạt động thực chất.
        Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò đại diện của CĐ theo pháp luật, thực sự là điểm tựa vững chắc cho NLĐ. Tăng cường vận động, tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn NLĐ tuân thủ pháp luật; trọng tâm hoạt động hướng về cơ sở - CĐ trong DN, mục tiêu là cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc và cuộc sống của NLĐ. Thúc đẩy quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phát triển đoàn viên, tổ chức CĐ. CĐ phải là lựa chọn đầu tiên của NLĐ đối với tổ chức đại diện cho mình…
         Công đoàn cần tiếp tục đổi mới
       Phát biểu tiếp thu, đồng chí Nguyễn Đình Khang cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã trực tiếp truyền đạt những nội dung rất cốt lõi về quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với phong trào công nhân và hoạt động CĐ, nhất là về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ…; đặt ra những định hướng mà tổ chức CĐ cần quan tâm trong thời gian tới.
        Đồng chí Nguyễn Đình Khang chỉ đạo các cán bộ CĐ chủ chốt cần tiếp thu, nghiên cứu để vận dụng vào thực tế, nhằm xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
        Đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ, tổ chức CĐ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Trung ương Đảng, của cá nhân đồng chí Trương Thị Mai trong thời gian tới.

QUẾ CHI


văn bản mới
liên kết web