TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức tập huấn cán bộ Công đoàn
Sáng ngày 10/11, tại trường THPT DTNT Huỳnh Cương, Công đoàn ngành Giáo dục đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn, triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tham dự tập huấn có 92 đại biểu là cán bộ công đoàn Ngành; Ủy viên UBKT Công đoàn ngành Giáo dục; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công các công đoàn cơ sở.

           Hội nghị đã triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chuyên đề dân chủ cơ sở theo Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuyên đề hoạt động Ban nữ công quần chúng và hoạt động bình đẳng giới. Riêng về chuyên đề dân chủ cơ sở, Hội nghị đã triển khai, làm rõ chức năng của công Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tham gia tổ chức đối thoại tại cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT.

Quang cảnh hội nghị

         Hội nghị tập huấn là cơ sở để cán bộ công đoàn tại các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện tốt hơn Điều lệ công đoàn Việt Nam, tăng cường dân chủ trong hoạt động giáo dục, phát huy tốt hơn vai trò của Ban nữ công quần chúng.

                                            Nguyễn Văn Hóa - CĐ ngành Giáo dục tỉnh