TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Đại hội Công đoàn bộ phận Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh thành công tốt đẹp
Ngày 4.3, Công đoàn bộ phận Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, nhiệm kỳ qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công đoàn bộ phận Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho đoàn viên; phối hợp với chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động…
Song song đó, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hội sở thường xuyên quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, thực hiện đóng góp, ủng hộ kinh phí công đoàn cơ sở phát động; kịp thời thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ, hỗ trợ gia đình cán bộ, viên chức, người lao động có khó khăn. Trong các cuộc vận động có 100% đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng.


Lãnh đạo cấp ủy, Ban Giám đốc chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng


Với những thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận Hội sở đã được Công đoàn Ngân hành Chính sách xã hội Trung ương tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc chuyên đề “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; giấy khen toàn diện năm 2019; 15 cá nhân nhận giấy khen toàn diện và 7 cá nhân được khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”. Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh được công nhận tập thể 5 năm liền đạt danh hiệu “Công đoàn Bộ phận xuất sắc” và 141 cá nhân được công nhận “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”.
Đại hội đã nhất trí với phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời, bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hội sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và tinh thần thẳng thắn nhìn nhận các mặt còn hạn chế của Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Hội sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần phải tiếp tục đổi mới cách thức hoạt động, hướng dẫn, động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ “Đoàn viên công đoàn, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội lao động giỏi, lao động an toàn” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ đổi mới, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của toàn chi nhánh, từ đó cũng đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

QUANG BÌNH


liên kết web